Zamówienia publiczne

29 sierpnia 2022

Wykonanie i dostawa fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej

25 listopada 2021

Zaproszenie do składania ofert

Postępowanie ofertowe na sprzedaż fortepianu stanowiącego własność Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.

31 sierpnia 2020

Ogłoszenie o wynikach postępowania: Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ganku i opaski drenażowej Dworu I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

20 sierpnia 2020

Informacja z otwarcia ofert: Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ganku i opaski drenażowej Dworu I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

5 sierpnia 2020

Wykonanie prac remontowo-instalacyjnych Dworu I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

5 sierpnia 2020

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ganku i opaski drenażowej Dworu I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

„Remont elewacji wraz w wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ganku i opaski drenażowej Dworu I. J. Paderewskiego w Kaśnej Dolnej”

3 sierpnia 2020

Informacja z otwarcia ofert: Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ganku i opaski drenażowej Dworu I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

„Remont elewacji wraz w wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ganku i opaski drenażowej Dworu I. J. Paderewskiego w Kaśnej Dolnej”

14 lipca 2020

Wykonanie prac remontowo-instalacyjnych Dworu I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

„Remont elewacji wraz w wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ganku i opaski drenażowej Dworu I. J. Paderewskiego w Kaśnej Dolnej”

28 sierpnia 2019

Wykonanie prac remontowych w Domu Pracy Twórczej Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej