Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Kąśna Dolna 17 33-190 Ciężkowice NIP 8731856926 (dalej Administratorem).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 3. Przetwarzamy Państwa dane osobiwe:
  a) w celu realizacji umowy, świadczenia usług lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane drogą mailową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  b) w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  c) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
  • na potrzeby działań statystycznych i marketingowych Administratora,
  • w celu dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb jej użytkowników,
  • ewentualnie w innych określonych celach (w takim przypadku cele te zostaną określone przy formularzu wyrażenia zgody),
  • wyrażenie zgody nie jest wymagane, ale konieczne do dokonywania czynności wskazanych powyżej (ewentualnie określonych przy formularzu zgody),

  d) możemy przetwarzać Państwa dane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jednak w tym przypadku zawsze Państwu wskażemy jakie są nasze prawnie uzasadnione interesy, w celu realizacji których będziemy przetwarzali Państwa dane.

 4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których nastąpi to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

 5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub świadczenie usługi (w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c i f RODO) lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 6. Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów z którymi współpracujemy (na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych) lub do pracowników/współpracowników (na podstawie upoważnień do przetwarzania danych osobowych), w szczególności , dostawcy usług hostingowych, obsługi informatycznej, obsługi pocztowo-kurierskiej i obsługi prawnej.

 7. Mają Państwo prawo do:
  a) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO:
  • wglądu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest konieczne do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego, dane te nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie. W pozostałym zakresie macie Państwo prawo do żądania usunięcia bądźograniczenia przetwarzania danych,
  • przeniesienia swoich danych osobowych,


  b) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO:
  • wglądu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przeniesienia swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed jej cofnięcie,


  c) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO:
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przeniesienia swoich danych osobowych,


  d) w celu realizacji powyższych (lit. a – c) uprawnień, możecie Państwo kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres iod@centrumpaderewskiego.pl

  e) na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies odnosi się do strony internetowej www.paderewski.tarnow.pl (dalej: Strony) administrowanej przez Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej z siedzibą w Kąśna Dolna 17 33-190 Ciężkowice, NIP: 8731856926, REGON: 852463720.

Poprzez używanie Strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką plików cookies (dalej: Polityka). Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez Stronę plików cookies 
w opisany w Polityce sposób, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować 
z użytkowania Strony.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na twoim komputerze (lub innym odblokowanym urządzeniu, takim jak tablet lub smartphone), podczas gdy odwiedzasz Stronę. Owo tzw. ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest przeważnie przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?

Korzystanie z plików cookies jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Strony. 
Pliki wykorzystujemy do celów dostosowania treści serwisu do potrzeb użytkowników m.in. do regionu, 
z którego łączy się dany internauta, do celów statystycznych i monitorowania aktywności odwiedzin naszych użytkowników, jak również do badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji użytych na Stronie w celu ich ciągłego ulepszania. Pliki cookies mogą również być używane do ułatwienia interakcji użytkownika ze Stroną, np. do utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Pliki te możemy wreszcie wykorzystywać do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Nie możemy Cię personalnie zidentyfikować na podstawie informacji przechowywanych w plikach cookies.

Jakiego rodzaju plików cookies używamy?

Na Stronie mogą być używane dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Te pierwsze 
są tymczasowymi plikami cookies, które pozostają na twoim urządzeniu aż do opuszczenia Strony. Pliki cookies stałe pozostają na twoim urządzeniu znacznie dłużej lub do momentu kiedy je manualnie usuniesz (to jak długo dane ciasteczko pozostanie na twoim urządzeniu zależy od „czasu życia” tego pliku cookies oraz od ustawień twojej przeglądarki internetowej).

Czy używamy plików cookies podmiotów trzecich?

Możemy korzystać z usług dostawców, którzy także mogą zapisywać pliki cookies w naszym imieniu, gdy odwiedzasz Stronę. Pozwalają one im na dostarczanie usług które zapewniają ci dostawcy. 
Gdy odwiedzasz Stronę możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich 
– ich stron internetowych lub domen (np. od Google). Więcej informacji na temat tych plików cookies znajdziesz na poszczególnych stronach internetowych podmiotów trzecich.

Czy mogę sterować plikami cookies albo je usunąć?

W większości przeglądarek internetowych akceptacja plików cookies jest ustawiona domyślnie. Możesz zmienić ustawienia tak, aby ciasteczka były blokowane albo aby alarmowano Cię, że są wysyłane 
na Twoje urządzenia. Jest wiele sposobów na zarządzanie plikami cookies. Prosimy, abyś odniósł się 
do instrukcji Twojej przeglądarki internetowej lub wyświetlił pomoc, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki.

Jeżeli zablokujesz używane przez Stronę pliki cookies może to wpłynąć na Twoje doświadczenia na tych serwisach. Na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Strony bądź nie otrzymywać spersonalizowanych w zależności od Twojego regionu informacji podczas ich przeglądania.

Jeżeli używasz różnych urządzeń do przeglądania Strony (np. komputera, tabletu czy smartphona) musisz się upewnić, że każda z przeglądarek na każdym z urządzeń jest odpowiednio dopasowana do Twoich preferencji.

 

NEWSLETTER a RODO

Informacja w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Dbając o Państwa dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy spełnić względem Państwa obowiązek informacyjny i prosimy o reakcję, jeśli Państwa dane osobowe nie powinny być przez nas używane.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej (zwane dalej Centrum) z siedzibą: Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowic. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych uzyskają Państwo od naszego inspektora ochrony danych, pisząc do niego na adres e-mail: iod@centrumpaderewskiego.pl

Centrum przetwarza Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, tzn. wysyłki newslettera, przedstawiania ofert handlowych oraz prowadzenia działań promocyjnych, na podstawie wyrażonej zgody.

Odbiorcą danych osobowych są podmioty świadczące dla Centrum usługi w zakresie obsługi informatycznej. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody (co oznacza wypisanie się z subskrypcji newslettera).

Informujemy, że mają Państwo prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy również, że od 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku rezygnacji z dalszego otrzymywania informacji, prosimy o przesłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail: newsletter@centrumpaderewskiego.pl.