Instytucja

dworek_grafika.jpg (mini)

Kąśna Dolna jest miejscem, w którym od trzydziestu lat kultywowana jest pamięć po Ignacym Janie Paderewskim w ramach działalności Centrum Paderewskiego – instytucji kultury Powiatu Tarnowskiego, od 2017 roku współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Centrum powstało w 1990 roku na bazie działającego od 1869 roku Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego.

Instytucja podejmuje działania na rzecz krzewienia muzyki klasycznej i edukacji kulturalnej oraz upowszechniania wiedzy o swoim Patronie – wybitnym pianiście i kompozytorze, wielkim patriocie i mężu stanu. Organizuje wydarzenia kulturalne od lat wpisane w kalendarz artystyczny muzycznej Polski. Spośród najważniejszych cyklicznych przedsięwzięć należy wymienić zapoczątkowany w 1996 roku Festiwal Muzyki Kameralnej Bravo Maestro, odbywający się od 1982 roku Festiwal Tydzień Talentów czy stosunkowo nowe, ale już cieszące się ogromną popularnością wydarzenie o charakterze patriotycznym – Festiwal Viva Polonia! Ku pokrzepieniu serc.

Ważnym elementem działalności instytucji są wydarzenia o charakterze edukacyjnym, takie jak warsztaty instrumentalne i wokalne, lekcje patriotyczne, lekcje muzealne. Centrum Paderewskiego od wielu lat zajmuje się również promocją młodych talentów.

Statut Centrum Paderewskiego